Thursday, November 4, 2010

"स्व"

वेगळीच मजा असते,कुणाला आपलं म्हणण्यात
"स्व"पण विसरून त्याच्या "मी"पणात जगण्यात
पण माणसं हल्ली त्याचाच मुळी हक्क दाखवतात
अन त्या संभ्रमाला प्रेमाची व्याख्या देऊ लागतात..

---संदीप उभळकर

No comments: